O firme

Majiteľ spoločnosti V.M.MARLEX, s.r.o., pán Vladimír Marčiš začal zúročovať svoje 19-ročné skúsenosti z pôsobenia v mäsopriemysle založením súkromnej rodinnej firmy v roku 1991 v obci Rudina pri Kysuckom novom Meste. Prevádzkové priestory boli vybudované pri rodinnom dome.

V rokoch 1991 – 1993 vo firme pracovali 2 pracovníci a v rokoch 1993 – 1994 sa firma postupne rozširovala. Vysoká kvalita sortimentu sa postupne prejavovala v náraste odbytu mäsa a mäsových výrobkov v rámci celého Žilinského kraja. K zabezpečeniu odbytu a realizácii predaja mäsa a mäsových výrobkov prispeli aj tri vlastné predajne V.M.MARLEX v Kysuckom Novom Meste a jedna predajňa v obci Višňové.

V roku 1995 došlo k nárastu výroby o 80% oproti predchádzajúcim obdobiam, čo spôsobilo rozšírenie výrobného programu v sortimente i množstve. Nedostatočné prevádzkové priestory s nízkokapacitnými výrobnými technológiami a rozšírenie okruhu odberateľov o pravidelné dodávky výrobkov si vyžadovalo zakúpenie novej technológie na spracovanie mäsa a tiež zvýšenie počtu zamestnancov na 6 pracovníkov.

Nakoľko výroba neustále mala rastúcu tendenciu firma bola nútená hľadať možnosti rozširovania kapacitných priestorov, čo bolo realizované v roku 2002 zahájením výroby v novovybudovaných výrobných priestoroch v Kysuckom Novom Meste. V tomto období sa zvýšila výroba o 100 % v porovnaní s realizovanou výrobou v pôvodných priestoroch v Rudine. Nová prevádzka je vybavená modernou technológiou a zariadením, ktoré spĺňajú najnáročnejšie veterinárne a hygienické požiadavky a nariadenia, ktoré sú aj zárukou vysokej kvality produkcie.

Na základe daných skutočností a vstupom Slovenska do Európskych štruktúr boli prevádzané veterinárne audity, na základe ktorých spoločnosť V.M.MARLEX, s.r.o., bola ako prvý mäsospracujúci podnik v regióne Kysúc, ktorý splnil náročné kritéria EÚ a získal certifikát veľkokapacitnej priemyselnej prevádzky s oválnou exportnou pečiatkou. Oválna pečiatka otvára možnosti vstupovať na nové trhy u nás na domácom trhu a aj na trhu v rámci EÚ.

Prioritou spoločnosti však zostáva produkcia na domáci trh. Nakoľko je prevádzka definovaná ako veľkokapacitná ,priemyselná s exportnou oválnou pečiatkou je pod stálym veterinárnym dozorom, ktorý zabezpečuje RVPS Čadca.

Požiadavky výroby a predaja neustále rástli a tým spoločnosť V.M.MARLEX, s.r.o., na prelome rokov 2004 – 2005 uzatvára proces certifikácie v spolupráci s renomovanou anglickou spoločnosťou Lloyds podľa normy ISO 9001. V roku 2009 sme spolu so spoločnosťou Lloyds získali najprísnejšiu normu v oblasti potravinárstva IFS. Obe normy sú zárukou vysokej kvality ponúkaného sortimentu a spĺňania najnáročnejších zákonov a smerníc SR a nariadení EÚ v oblasti výroby, spracovania a hygieny. Pri oboch certifikátoch sa 1 x ročne vykonávajú kontrolné audity zo strany Spoločnosti Lloyds, čím je zabezpečené spĺňanie požadovaných kritérií daných certifikátov. Raz za 3 roky sa vykonáva recertifikačný audit, ktorým sa dané certifikáty vystavujú nanovo s platnosťou na 3 roky pričom sú potrebné počas týchto troch rokov už spomínané recertifikačné audity.

V súčasnosti v roku 2013 spoločnosť V.M.MARLEX, s,r,o., zamestnáva cca 50 zamestnancov. Neustále sa spoločnosť snaží hľadať nové možnosti odbytu a predaja, čo garantuje zárukou čerstvosti a samozrejme kvality ponúkaného sortimentu mäsa a mäsových výrobkov. Firma má tri vlastné podnikové predajne v Kysuckom Novom Meste a jednu predajňu vo Višňovom pri Žiline.

Pravidelne firma realizuje rozvoz stálym a aj novým odberateľom a tiež spolupracuje s obchodnými reťazcami, s ktorými už úspešne podnikáme na trhu už dlhšiu dobu. Sme pre ne spoľahlivým obchodným partnerom. V blízkej budúcnosti sa plánuje zahájenie výroby a predaja tepelne neopracovanej výroby. Spoločnosť sa tiež zaoberá vývojom nových pre trh a zákazníka zaujímavých výrobkov v oblasti inovačnej činnosti.

Firma V.M.MARLEX, s.r.o., kladie dôraz na ponúkanú kvalitu, čerstvosť a spoľahlivosť v obchodným vzťahoch. Dlhoročná 22 ročná tradícia spoločnosti hovorí o chuti pracovať a hľadať stále nové možnosti zlepšovania sa. Veď sám o tom hovorí náš slogan: V.M.MARLEX DOBRÉ CHUTÍ.